تسهیلات شرکت

پارس زعفران به عنوان یکی از عرضه کنندگان بزرگ پیاز گیاه زعفران در ایران آماده عرضه محصولات خود به کم ترین قیمت موجود در بازار ایران است این شرکت به منظور حمایت از متقاضیان کشت زعفران در ایران،تسهیلات ویژه ای ازجمله ادامه مطلب

اهداف شرکت

شرکت پارس زعفران با داشتن مدیریتی قوی و دلسوز گام های بلندی در جهت توسعه کشت زعفران در ایران و خاورمیانه برداشته است. هدف نهایی شرکت گسترش کشت زعفران در مناطق کمتر مورد توجه قرار گرفته و اشتغال زایی برای ادامه مطلب