قیمت زعفران آذر ماه ۱۳۹۵

قیمت زعفران برای تاریخ ۱۶ فروردین به شرح زیر است

🔹 قیمت زعفران یک مثقال درجه یک
۱۳ فروردین ۲۹٫۰۰۰ تومان

🔹 قیمت زعفران نیم مثقال درجه یک

۱۳ فروردین ۱۴٫۲۰۰ تومان

🔹 قیمت زعفران یک کیلو
۱۳ فروردین ۶٫۲۶۰٫۵۰۰ تومان

🔹 قیمت زعفران یک گرم درجه یک
۱۳ فروردین ۸٫۹۰۰ تومان

🔹 قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه یک
۱۳ فروردین ۶٫۲۴۹٫۲۰۰ تومان

🔹 قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو
۱۳ فروردین ۵٫۸۵۰٫۲۰۰ تومان

🔹 قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه سه
۱۳ فروردین ۵٫۳۰۵٫۳۰۰ تومان

🔹 قیمت یک کیلو زعفران دسته ( دختر پیچ )
۱۳ فروردین ۶٫۳۷۲٫۷۰۰ تومان

🔹 قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات
۱۳ فروردین ۶٫۵۱۹٫۱۰۰ تومان

🔹 قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک
۱۳ فروردین ۶٫۱۵۵٫۲۰۰ تومان

🔹 قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه دو
۱۳ فروردین ۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان

🔹 قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه یک
۱۳ فروردین ۱٫۸۷۰٫۱۰۰ تومان

🔹 قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو
۱۳ فروردین ۱٫۵۷۰٫۲۰۰ تومان

🔹 قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی درجه یک ویژه
۱۳ فروردین ۶٫۴۰۵٫۱۰۰ تومان

www.zaferan20.ir
@parszaferan 👈🏻 کانال ما
@pars_zaferan 👈🏻 پاسخگویی به سوالات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *